default-logo
05
FEB
2013

Verandering

by :
comment : Off

evolution-man-computerVerandering van de communicatie en de digitale verschuivingen die momenteel in de wereld plaats vinden vereist een nieuwe manier van doen. De middelen om dit te doen liggen net zo voor de hand zoals bij eerdere grootschalige veranderingen. Wanneer men de krant nationaal maakte, waren er al jaren documenten in een brede variatie beschikbaar tot dat iemand op het idee kwam om gebeurtenissen voor iedereen bereikbaar te maken via een krant. Het nam gretig aftrek omdat mensen graag geïnformeerd worden en nieuwsgierig van aard zijn. Deze nieuwsgierigheid is cruciaal bij het tot stand laten komen van veranderingen.
verbinding. Het sleutelwoord van 2012.

Overal ter wereld zijn veranderingen merkbaar en is realtime communicatie vaak een belangrijk deel van het nieuws. Het nieuws wordt nu bepaald door mensen op straat, in hun huis, achter de computer, met een smartphone. Toch is dat niet het enige wat een rol speelt. Geloof is hierbij een belangrijk onderdeel (ongeacht welk). Wanneer een inspiratie op komt, een idee, dan is dit vaak een kort moment. Men roept dan wel: Vlug, schrijf het op, anders vergeten we het.
Maar Twitter vergeet niks. Het schrijft het direct op, het wordt meteen opgeslagen, het staat meteen geschreven. Facebook is bijvoorbeeld al getransformeerd van een intern schoolnetwerk voor klasgenoten naar internationaal communicatieplatform waar honderden miljoenen mensen op de planeet Aarde gebruik van maken. Dat is toch wel een enorm verschil vergeleken met de kranten en de brieven van wel eer.
Het gaat heel erg snel. Informatie van over de hele wereld is dagelijks beschikbaar. We hadden al moeite met het bijhouden van onze agenda’s en nu hebben we daarnaast ook een digitale agenda gekregen.
Als we zien dat er waarschijnlijk ook nog nooit zoveel mensen op deze planeet hebben rondgelopen, dat dit alleen maar toe neemt en dat al deze mensen iedere dag meer en meer met elkaar communiceren, realiseren we ons dat we een grote verantwoordelijkheid hebben.
We moeten het samen opknappen en tegelijkertijd moeten we ook op ons zelf passen. Hoe een contradictie wil je  hebben?
Vandaag de dag zijn dus ook miljoenen mensen die dagelijks verkeren op het internet en die hiermee hun dagelijkse brood verdienen. We zien door de grote versnelling van de communicatie de daarbij horende gebeurtenissen en traditionelere structuren steeds heftiger veranderen in een kortere tijd. Alleen al in Nederland beginnen we aan ons zevende kabinet in dertien jaar. In die tijd heeft geen enkel kabinet de rit van vier jaar uitgezeten. Zou dit nog wel gebeuren?
Door deze aangrijpende veranderingen hebben we een andere manier van doen nodig. Het is duidelijk dat de gewichtigheid van de veranderingen ons dwingen om anders te gaan denken. Dat komt doordat deze verschuivingen plaats vinden in de kern van ons bestaan. De planeet Aarde en wat wij nodig hebben om van te leven.
Wat is de wereld? De wereld is wat wij als mensheid er van maken. De wereld staat in feite los van de planeet Aarde. De Aarde is een hemellichaam in ons sterrenstelsel. De wereld zou men uit kunnen drukken als een gedachtestelsel. Of een mindset, een manier van doen of denken, net wat men het zou willen noemen.
Dit gedachtestelsel, wat ook bestaat uit gedrag, psychologie en andere maatschappelijke zaken is grotendeels afhankelijk van communicatie.
En aangezien juist hierin zulke massale verschuivingen plaats vinden, is het tijd hierop te reageren…

Wil je meer weten over hoe je moderne communicatiemiddelen kunt gebruiken ten behoeven van jouzelf als persoon, als business en meer? Lees hier meer over onze manier van werken. Wij kunnen je helpen.