default-logo

modiModilu van Lumen is poortwachter van het kleine dorpje Lokos.

Dat dorpje ligt in een kloof, een bar landschap, tussen twee grootmachten: het verdeelde, door onderlinge stammen bevochten land Thyra, en het  technische aristocratische land Matvey Vaso, bestuurd door een dynastie van uit de hoofdstad Duae-Turres.
angusMomenteel wordt de grote techreus bestuurd door Angus Amplissimumque die niet onder doet voor een alleen heersende dictator. Veel mensen willen van hem af, maar niemand durft dit publiekelijk te verkondigen.

Matvey Vaso wordt bestuurd door een aantal adellijke families, die allemaal op hun beurt een deel, zo niet alle macht in het rijk willen hebben. Politieke intriges, mysterieuze zaken en bizarre gebeurtenissen zijn aan de orde van de dag.

Het conglomeraat heeft dagelijkst et doen met opstanden vanuit Thyra, waar diverse volkeren elkaar bevechten om de macht. De volkeren van Thyra hebben maar een gezamenlijke interesse: het vernietigen van Matvey Vaso en het uitroeien van de regerende dynasty Amplissimumque.

Onze held, Modilu van Lumen, komt uit een lange lijn van poortwachters. Poortwachters zijn de soldaten van Lokos. Hoog vaardig in het zwaardvechten aangevuld met technologische vernuften. Modilu, of  is op zoek naar een doel. Hij verdoet zijn tijd met hobby zwaardgevechten, de jacht, vrouwen versieren en trainen. Hij verafschuwt de adel, maar het dorp Lokos is neutraal. Dit is voor de veiligheid wel zo slim.

Modi is de klassieke underdog held, die veelal onderschat wordt door zijn directe omgeving, maar die wel een positieve kijk op dingen heeft. Zijn naiviteit wordt bij tijd en wijlen geflankeerd door uitzondelijk scherp inzicht waardoor hij soms ineens een opvallend oog heeft voor patronen en strategie.

Op een dag gebeurd welhaast het onmogelijke, één van de grootste familiehoofden van Matvey Vaso bezoekt Lokos, een grote gebeurtenis. Waar Lokos voorheen een drukke handelspost was in betere tijden, is het nu een soort neutraal niemandsland waar men diverse schaduwpraktijken uitvoert en waar verboden contacten worden onderhouden.

Met deze achtergrond valt Modilu iets op. Een stille beweging, een schimmige verschijning tussen opgetuigde feest voor de adellijke familie. Er staat iets te gebeuren waar bij het leven van het hoofd van deze dynastie letterlijk op het spel staat…

 

ALLES OP DEZE PAGINA IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EIGENDOM VAN PIM PIEPERS (C) 2016

X
~ U komt niet aan uw website toe maar het moet wel gebeuren? Bel meteen: 0646612238.
¤